top of page

Botox 

 
Botox Injections

Botox är ett muskel förlamande medel som injiceras med en mycket tunn nål direkt i det området man önskar få behandlat. Effekten av medlet kommer efter en vecka och sitter i cirka sex månader.Efter denna tid går det bra att göra en ny behandling. Det vanligast området för behandling är pannan, området mellan ögonen och laterala ögonvrån.

 
8415537_orig.jpg

Dysport är ett läkemedel som blockerar överföring av nervimpulser till muskeln eller svettkörtlarna varvid krampen i muskeln eller svettproduktionen minskar.

 

Dysport används vid behandling av:

  • muskelspasmer i arm och skuldra hos vuxna

  • muskelspasmer i benet hos vuxna med spetsfotställning

  • muskelspasmer som leder till spetsfotställning hos barn över 2 år och därmed besvär med att gå

  • muskelspasmer i hals- och nackregionen hos vuxna

  • muskelspasmer i ögonlocket hos vuxna

  • muskelspasmer i ansiktet hos vuxna.

Dysport kan även användas vid symtomlindrande behandling av omåttlig svettning i armhålorna, som försvårar dagliga aktiviteter och som inte påverkas av lokal behandling.

bottom of page