Dysport

Dysport är ett läkemedel som blockerar överföring av nervimpulser till muskeln eller svettkörtlarna varvid krampen i muskeln eller svettproduktionen minskar.

 

Dysport används vid behandling av:

  • muskelspasmer i arm och skuldra hos vuxna

  • muskelspasmer i benet hos vuxna med spetsfotställning

  • muskelspasmer som leder till spetsfotställning hos barn över 2 år och därmed besvär med att gå

  • muskelspasmer i hals- och nackregionen hos vuxna

  • muskelspasmer i ögonlocket hos vuxna

  • muskelspasmer i ansiktet hos vuxna.

Dysport kan även användas vid symtomlindrande behandling av omåttlig svettning i armhålorna, som försvårar dagliga aktiviteter och som inte påverkas av lokal behandling.