Botox 

Alla behandlingar utförs av vår läkare Dr Sadeq M. Ali som är legitimerad läkare, Specialist internmedicin, PhD inom samhällsmedicin och Diploma inom kosmetik medicin.

Dysport är ett läkemedel som blockerar överföring av nervimpulser till muskeln eller svettkörtlarna varvid krampen i muskeln eller svettproduktionen minskar.

 

Dysport används vid behandling av:

  • muskelspasmer i arm och skuldra hos vuxna

  • muskelspasmer i benet hos vuxna med spetsfotställning

  • muskelspasmer som leder till spetsfotställning hos barn över 2 år och därmed besvär med att gå

  • muskelspasmer i hals- och nackregionen hos vuxna

  • muskelspasmer i ögonlocket hos vuxna

  • muskelspasmer i ansiktet hos vuxna.

Dysport kan även användas vid symtomlindrande behandling av omåttlig svettning i armhålorna, som försvårar dagliga aktiviteter och som inte påverkas av lokal behandling.