Botox 

 

Botox är ett muskel förlamande medel som injiceras med en mycket tunn nål direkt i det området man önskar få behandlat. Effekten av medlet kommer efter en vecka och sitter i cirka sex månader.Efter denna tid går det bra att göra en ny behandling. Det vanligast området för behandling är pannan, området mellan ögonen och laterala ögonvrån.

 

Dysport är ett läkemedel som blockerar överföring av nervimpulser till muskeln eller svettkörtlarna varvid krampen i muskeln eller svettproduktionen minskar.

 

Dysport används vid behandling av:

  • muskelspasmer i arm och skuldra hos vuxna

  • muskelspasmer i benet hos vuxna med spetsfotställning

  • muskelspasmer som leder till spetsfotställning hos barn över 2 år och därmed besvär med att gå

  • muskelspasmer i hals- och nackregionen hos vuxna

  • muskelspasmer i ögonlocket hos vuxna

  • muskelspasmer i ansiktet hos vuxna.

Dysport kan även användas vid symtomlindrande behandling av omåttlig svettning i armhålorna, som försvårar dagliga aktiviteter och som inte påverkas av lokal behandling.